تقدیم به سال 99 و همۀ سبزه‌های سبزنشدۀ امسال

امسال، می‌دانستیم کلاس‌ها آنلاین است. برنامه مدرسه مشخص بود. اول هر ماه یک بسته حاوی تمام فعالیت‌های همان ماه به خانه فرستاده می‌شد. منِ معلم هم باید می‌دانستم در یک ماه آتی چه کاری می‌خواهم انجام بدهم، برنامه می‌ریختم، وسایل آماده می‌کردم و بسته‌ام را تحویل می‌دادم. از ابتدای سال، تنها ایده‌ای که برای اسفند داشتم و دلم را راضی می‌کرد، سبز کردن سبزه بود. با بهار هم‌خوانی داشت، می‌توانستیم دنیای دانه‌ها را کشف کنیم، خوب ببینیم، خوب صبر کنیم. طرح درس را چیدم و تحقیقاتم را شروع کردم. با همۀ متخصصین سبز کردن سبزه صحبت کردم. یکی از اقوام آمد و شبی در منزلمان ماند تا هرچه فوت و فن است یادم بدهد. حتی رفتم عطاری و انقدر سوال کردم که حرف و راز مگویی از سبزه‌ها پیش عطار و دوستانش نگذاشتم.

ادامه خواندن تقدیم به سال 99 و همۀ سبزه‌های سبزنشدۀ امسال
6+

نوروزی که بوی نوروز نمی‌دهد

نوروز بود.

منصور دوانقی به امام موسی کاظم امر کرد که بیا و در مجلس ما بنشین. امام کاظم گفتند شرکت نمیکنم. اما منصور، امام را به خدا قسم میدهد. حضرت آمدند و در مجلس نشستند. قرار بود هرکسی هدیه‌ای می‌آورد امام بپذیرد

ادامه خواندن نوروزی که بوی نوروز نمی‌دهد
2+