خودشناسی با تاریخ- قسمت دوم

شب پنجم محرم است. در چشم به‌هم‌زدنی شب‌ها و روزهای دهه گذشته است و من، شکیبا را در بغل گرفته‌ام و به تاریخ نگاه می‌کنم. ادامه خواندن خودشناسی با تاریخ- قسمت دوم

خودشناسی با تاریخ- قسمت اول

محرم که می‌شود، می‌خواهم خودم را در این دهه پیدا کنم. از خودم می‌پرسم امسال بیشتر شبیه چه کسی شده‌ام؟

فکر می‌کنم هر فرد با هر شخصیتی، می‌تواند خودش را در عاشورا پیدا کند. ادامه خواندن خودشناسی با تاریخ- قسمت اول