تقدیم به سال 99 و همۀ سبزه‌های سبزنشدۀ امسال

امسال، می‌دانستیم کلاس‌ها آنلاین است. برنامه مدرسه مشخص بود. اول هر ماه یک بسته حاوی تمام فعالیت‌های همان ماه به خانه فرستاده می‌شد. منِ معلم هم باید می‌دانستم در یک ماه آتی چه کاری می‌خواهم انجام بدهم، برنامه می‌ریختم، وسایل آماده می‌کردم و بسته‌ام را تحویل می‌دادم. از ابتدای سال، تنها ایده‌ای که برای اسفند داشتم و دلم را راضی می‌کرد، سبز کردن سبزه بود. با بهار هم‌خوانی داشت، می‌توانستیم دنیای دانه‌ها را کشف کنیم، خوب ببینیم، خوب صبر کنیم. طرح درس را چیدم و تحقیقاتم را شروع کردم. با همۀ متخصصین سبز کردن سبزه صحبت کردم. یکی از اقوام آمد و شبی در منزلمان ماند تا هرچه فوت و فن است یادم بدهد. حتی رفتم عطاری و انقدر سوال کردم که حرف و راز مگویی از سبزه‌ها پیش عطار و دوستانش نگذاشتم.

ادامه خواندن تقدیم به سال 99 و همۀ سبزه‌های سبزنشدۀ امسال
6+