ظرف‌های شرکت نفت ما، پشت شیشهٔ موزهٔ آن‌ها

نوروز 98، به موزهٔ مقدم رفتم.

بار اولم نبود، و بیشتر از این که غرق در موزه شوم، غرق در حال و هوا و گفتگوهای مردم شدم. ادامه خواندن ظرف‌های شرکت نفت ما، پشت شیشهٔ موزهٔ آن‌ها