تصویر کودک در مدرسه

همۀ ما فرعون هستیم

خواندن دربارۀ مصر باستان همیشه برای من مهیج بود. وجود رودخانۀ نیل باعث شده بود تا مصر شبیه یک بته گل سرخ در میان صحرا باشد.

مصر باستان در همه چیز پیشتاز بود. نجوم، ریاضیات، اقتصاد، کتابت، طب و  … این علوم و فضائل همراه با خزانۀ گرانبهای مصر گواهی است برا عظمت این سرزمین باستانی.

اما این قدرت و موفقیت در گرو فراعنه‌ای بود که مصر داشت. اگر فرعون زمان، قدرتمند بود خزانه‌ها پر می‌گشت و مصر دوران رشد و افتخار را سپری می‌کرد اما اگر فرعون ضعیف بود، مملکت را هرج و مرج و خونریزی فرا می‌گرفت.

همۀ ما این داستان را هم شنیده ایم که مصریان، فرعون را خدا میدانستند. و در برهه های زمانی این خدا چه بسا به بنی اسرائیل سخت گرفته است.

در ذهن ما، فرعون همیشه بد است. فرعون کافری بود که خودش را خدا میدانست و به مردم سخت میگرفت. ولی اگر من و شما قدرت فرعون را داشتیم، خودمان را خدا نمیدانستیم؟

اگر ما چنین قدرتی داشتیم، ستم نمیکردیم؟

ما هم فرعونیم، ولی در قلمروی حکومت خودمان. در اتاق و منصب و شغلمان. من اگر معلمم و با این شغل گاهی بی دلیل به شاگردانم سخت میگیرم، اگر فرعون شوم و سیطرۀ قدرتم بیشتر شود ممکن است به مردم بیشتری سخت بگیرم. یا حتی خدایی کنم.

این داستان برای نمرود و قارون و هیتلر و شمر … برقرار است. آنها قدرت داشتند، ستم کردند. ثروت داشتند منکر خدا شدند. اما من در ابعاد خودم، کمی نمرودم. اگر کسی مثل ابراهیم از من بهتر باشد تاب نمی آورم، قدرت درست کردن آتش ندارم اما راهی برای اذیتش پیدا میکنم.

کمی هیتلرم که خودم را برتر میدانم و نظرم را درست‌تر و به افرادی که کمی با من فرق دارند هرچه بتوانم فحش میدهم. از کجا میدانیم؟ شاید اگر قدرت هیتلر دست ما بود، تمام افرادی که کامنتی مغایر با صحبت ما میگذاشتند در آشویتس می انداختیم.

کمی عمرسعدم که میدانست درست چیست و بازهم کار اشتباهش را انجام داد.

کمی قارونم، کمی شمرم، کمی کمی…

مدتی‌ست که به همۀ ما سخت گذشته، اما دیگر وقت آن رسیده کمی عوض شویم. تمرین کنیم مسئولیتپذیری را، تمرین کنیم شجاعت پذیرفتن اشتباه را، تمرین کنیم تا در سیطرۀ حکومتمان، چه اندازۀ کلاس درس باشد چه اندازۀ خانه 60 متری، دنیا را جای بهتری کنیم.  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *